Open navigation

Phân quyền Biên lai điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng phân quyền người dùng về biên lai điện tử trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn sử dụng
1. Trên thanh tiêu đề vào Tuỳ chọn
2. Chọn Phân quyền người dùng

Trên giao diện phần Người dùng/ ứng dụng tuỳ chọn vào XuatHoaDon của tài khoản người dùng
3. Tại phần Nghiệp vụ tờ khai tích chọn vào Mẫu biên lai thu tiền để phân quyền cho chức năng Mẫu Biên lai
4. Tại phần Hoá đơn đặc thù tích chọn Biên lai thu tiềnBáo cáo BLTT để phần quyền cho chức năng Biên lai thu tiền, Danh Sách BLDT, Báo cáo tổng hợp, Đối chiếu biên lai thu tiền BHXH, BHYT.


Bài viết khác

Thiết lập Biên lai điện tử
Biên lai thu tiền điện tử BHXH dành cho đại lý thu 

Đối chiếu biên lai thu tiền BHXH, BHYT 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.