Open navigation

Hồ sơ giấy - [625] NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ giấy, chọn Sổ, chọn Rà soát, trả sổ BHXH, chọn hồ sơ [625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập.

  • Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A
  • Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu thông tin cá nhân để cấp tờ bìa sổ chọn biểu mẫu tờ khai mục B
  • Đối với trường hợp đã nhận trợ cấp 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ. Hoặc trường hợp NLĐ có số sổ nhưng không có quá trình đóng và nay tiếp tục sử dụng số sổ này để tham gia BHXH tại đơn vị mới chọn biểu mẫu tờ khai mục C

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16118745979/original/wGavfTPAR_UCGcj7EfPwyMXok5cWFrS_Xw.png?1709018184

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16118745980/original/QcmKZ67Z6Qtb6F4DgAFQhfYU9cEZ2G3Grw.png?1709018184

 


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.