Open navigation

Thông tin đơn vị ezBooks

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Thông tin đơn vị trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn sử dụng 

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào TT chung.
  2. Bấm chọn Thông tin đơn vị.

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Nút chức năng hỗ trợ nhập liệu:

  • Thêm mới (F2): tạo mới bảng thông tin lần đầu sử dụng;
  • Sửa (F4): tùy chỉnh, cập nhật nội dung bảng thông tin đã tạo;
  • Lưu (F5): lưu nội dung đã thêm mới / tùy chỉnh, cập nhật;
  • Hủy bỏ (Ctrl + D): hủy bỏ thao tác đang tùy chỉnh, cập nhật bảng thông tin;
  • Đóng (F12): đóng giao diện nhập liệu đang hiển thị.

Nhập liệu thông tin tại bảng Thông tin chung

Nhập liệu thông tin tại bảng Thông tin Cơ quan quản lýHỗ trợ thiết lập thông tin bộ phận kế toán, phương pháp kế toán sử dụng tại đơn vị.

Nhập liệu thông tin tại bảng Thông tin xuất hóa đơnHỗ trợ quản lý thông tin xuất hóa đơn của đơn vị đã cung cấp cho TS24 khi đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Nhập liệu thông tin tại bảng Thông tin người kýHỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin tên người ký hồ sơ, chức danh và tài khoản TS24 ID nhận hồ sơ trình ký.

Video hướng dẫn nhập liệu "Thông tin đơn vị ezBooks" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thong-tin-on-vi-phuong-phap-ghi-so-ke-toan-136?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.