Open navigation

Chỉnh sửa giao diện hiển thị

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chỉnh sửa giao diện hiển thị trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Một số trường dữ liệu có thể được ẩn theo mặc định để tối ưu hóa giao diện, nhưng người dùng có thể dễ dàng hiển thị chúng nếu cần thiết.

Để hiển thị thêm / ẩn trường dữ liệu, người dùng chọn vào dấu ba chấm để thiết lập:

  • Tích chọn trường dữ liệu cần hiển thị. 
  • Bỏ chọn trường dữ liệu nếu muốn ẩn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.