Open navigation

Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ

2. Chọn Tem rượu

3. Chọn Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Báo cáo sử dụng tem rượu

1. Tại mục CQT cấp cụcCQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Tính lại: toàn bộ dữ liệu đã nhập của tờ khai sẽ được tính lại dữ liệu mới
  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.