Open navigation

Hoạt động Xuất hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về hoạt động Xuất hàng trong Kho hàng trên hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn sử dụng

1. Truy cập Kho hàng > Tổng quan

2. Chọn vào Cần xử lý tại hoạt động Phiếu giao hàng

- Chọn vào đơn xuất hàng cần xử lý, bấm vào biểu tượng mã vạch.

- Đối với mỗi đơn xuất hàng, hệ thống sẽ cho phép kiểm tra tồn kho:

  • Nếu đủ hàng sẽ chuyển trạng thái sẵn sàng, việc của nhân viên vào sẽ xuất hàng theo số lượng đang có, bằng bấm xác nhận hoặc nhập số lượng hoàn thành.
  • Nếu hàng không có hệ thống sẽ chuyển trạng thái chờ khả dụng. Lúc này người dùng có thể đợi mua hàng về trả hàng cho khách hoặc cho phép xuất âm kho nếu số lượng phần mềm không đúng với số lượng thực tế.

Xác nhận số lượng thủ công (các đơn vị quản lý hàng hoá thông thường không qua số lô/ số serial):

- Tại cột Hoàn thành nhập số lượng sản phẩm thực tế khi xuất hàng.

- Bấm Xác nhận để hoàn tất.

2. Mã vạch theo số sê-ri/ số lô (các đơn vị quản lý hàng hoá thông qua số lô/ số serial để truy xuất lại hàng hoá):

2.1 Nạp Lô/ Sê-ri:

- Bấm vào Nạp Lô/ Sê-ri, tải file dữ liệu để nạp.

2.2 Quét mã vạch theo số Sê-ri/ Số Lô:

- Bấm Bắt đầu quét mã vạch theo số Sê-ri/Số Lô của sản phẩm.

- Bấm Xác nhận để hoàn tất.

Lưu ý:

- Đảm bảo máy quét mã vạch hoạt động chính xác.

- Mã vạch trên sản phẩm phải rõ ràng, dễ đọc.

- Mục Mã vạch di động chỉ áp dụng khi thực hiện quét mã vạch.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.