Open navigation

Danh mục Hàng hóa

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập thông tin Hàng hóa trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn Danh mục.
  2. Bấm chọn Hàng hóa.
  3. Tùy chọn Nhóm hàng hoá /Hàng hoá /Chi tiết hàng hoá.

- Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354

Bảng chức năng Nhóm hàng hoá: Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin nhóm hàng hoá

  1. Hỗ trợ tự thiết lập nhóm hàng hoá theo nhu cầu người dùng
  2. Sử dụng theo nhóm hàng hoá mẫu tuỳ chọn sẵn có được cung cấp trong phần mềm

Bảng chức năng Hàng hoá: Hỗ trợ thiết lập, quản lý toàn bộ thông tin hàng hoá sử dụng của đơn vị

  1. Hỗ trợ tùy chọn nhóm danh mục hàng hóa được cung cấp sẵn trong phần mềm
  2. Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin chi tiết hàng hóa, theo từng nhóm hàng hóa đã chọn từ danh sách bên trái

Bảng chức năng Chi tiết hàng hóa: Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin hàng hóa theo từng kho hàng.

Video hướng dẫn thiết lập "Danh mục Hàng hóa" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-hang-hoa-210?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.