Open navigation

​Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy > Thu > Thủ tục khác > [666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm Lưu để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.

Thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.