Open navigation

Sự cố mùa màng - Sự cố

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Sự cố thuộc nhóm chức năng Sự cố mùa màng.

Sự cố mùa màng gồm những tính năng sử dụng sau:

. Các kiểu sự cố: định nghĩa, quản lý thông tin sự cố như thiên tai, hoả hoạn, sạt lở, sói mòn… có ảnh hưởng đến quá trình canh tác

. Sự cố: ghi nhận, quản lý thông tin sự cố xảy ra trong vụ canh tác cụ thể


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết cần tạo / chỉnh sửa

6. Danh sách thông tin sự cố đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

  • Bảng điều khiển
  • Quản lý trang trại
  • Quản lý cây trồng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.