Open navigation

Hồ sơ giấy - [627] Xác nhận quá trình đóng & trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Xác nhận quá trình đóng & trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ giấy > Sổ > Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN > [627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhấp chọn Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (mẫu số 02a). Người dùng lập phiếu mẫu 02a bằng giấy và nộp kèm với phiếu giao nhận hồ sơ sau khi kết xuất.

Nhấn chọn Lưu (F5) để kết xuất ra báo cáo và in nộp cơ quan BHXH


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.