Open navigation

Quản lý trang trại - Đất / Nông trại

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Đất / Nông trại thuộc nhóm chức năng Quản lý trang trại.

Quản lý trang trại gồm những tính năng sử dụng sau:

- Đất / Nông trại: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin chi tiết về đất canh tác, nông trại

- Chủ đất: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin chi tiết đối tượng quản lý, sử dụng chính của đất/nông trại

- Mùa canh tác: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin mùa canh tác tuỳ theo nhu cầu thực tế trong việc quản lý nông nghiệp


Hướng dẫn thực hiện

1. Chọn Nông nghiệp

2. Tại phần Quản lý trang trại

3. Chọn vào Đất/ Nông trại

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết đất/nông trại cần tạo

6. Danh sách thông tin mùa canh tác đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

  • Bảng điều khiển
  • Quản lý cây trồng
  • Sự cố mùa màng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.