Open navigation

Danh mục Tài khoản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hướng dẫn cách thiết lập danh mục Tài khoản trong phần mềm ezBooks.

Danh mục Tài khoản được sử dụng để quản lý hệ thống các tài khoản, mọi thông tin kế toán đều được phản ánh trên tài khoản.

Mặc định phần mềm đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính; người dùng có thể tùy chỉnh, thiết lập thêm thông tin tài khoản sử dụng phù hợp cho nhu cầu riêng của đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện 

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Bấm chọn Tài khoản.

- Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm: http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354.

Video hướng dẫn nhập liệu "Danh mục tài khoản" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-tai-khoan-ngan-hang-138?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.