Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.37

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 18 tháng 06 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật chức năng ký hồ sơ (Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.37.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.