Open navigation

Sản xuất - Thu hoạch

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Thu hoạch thuộc nhóm chức năng Sản xuất.

Sản xuất gồm những tính năng sử dụng sau:

. Kho hàng nông nghiệp: thiết lập, quản lý thông tin kho hàng sử dụng trong quá trình canh tác

Thu hoạch: thiết lập, quản lý thông tin sản phẩm nuôi trồng đã thu hoạch, sản xuất trong quá trình canh tác


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết cần tạo / chỉnh sửa

6. Danh sách thông tin nông sản thu hoạch đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

  • Quản lý trang trại
  • Quản lý cây trồng
  • Sự cố mùa màng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.