Open navigation

Tạo phiếu tham gia BHYT tự nguyện

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo phiếu yêu cầu tham gia BHYT tự nguyện trên ứng dụng di động Salute Agent.

 

II. Chức năng sử dụng:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.