Open navigation

Tra cứu thông tin chứng thư số


Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tra cứu chứng thư số SAFE-CA.


Hướng dẫn thực hiện

Để tra cứu chứng thư số, người dùng truy cập vào địa chỉ rút gọn http://ldap.safecert.com.vn hoặc nhấn vào link tra cứu trên website www.safecert.com.vn. Hệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số.


Trên màn hình tìm kếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiêu tiêu chí tìm kiếm gồm:

Nhập tên Cá nhân / Tổ chức

Nhập MST / CCCD / CMND

Chọn vào ô "Tôi không phải là người máy" (I'm not a Robot)


Nhấn nút Tìm kiếm:

Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số

Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin"


Bài viết liên quan

Đăng ký mới thiết bị Token trực tiếp tại TS24

Gia hạn dịch vụ/ Thay đổi thông tin chứng thư số theo hình thức chuyển khoản

Thủ tục cấp lại thiết bị Token theo hình thức chuyển khoản Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.