Open navigation

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ang-ky-giao-dich-ien-tu-dich-vu-i-van-60?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

- Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iBHXH hoặc KySo.

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

  • Trong phần mềm iBHXH trên thanh công cụ chọn Hồ sơ điện tử, chọn mục Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

  • Trong phần mềm KySo trên thanh công cụ chọn iBHXH, chọn Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN 

- Thực hiện đăng ký:

Bảng Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

  • Thông tin đơn vị đăng ký:
  • Kiểm tra lại thông tin tên đơn vị, mã số thuế, cơ quan BHXH quản lý;
  • Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch:
  • Kiểm tra lại thông tin chứng thư số, số điện thoại, tên người liên hệ…
  • Nhấn chọn Đăng ký, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký;
  • Kiểm tra tình trạng/kết quả đăng ký trong Lịch sử giao dịch
  • Cột kết quả giao dịch báo Thành công là thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN đã được hệ thống Bảo hiểm xã hội xác thực thành công (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống cơ quan BHXH.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.