Open navigation

Trúng thưởng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Cá nhân kê khai) có thu nhập từ trúng thưởng trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK tự động hàng tháng / lần phát sinh

3. Chọn Trúng thưởng

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Trúng thưởng

1. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Copy dữ liệu: sao chép dữ liệu của từng tháng
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.