Open navigation

Sản phẩm | Vị trí mở chức năng

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu vị trí mở chức năng của tính năng Sản phẩm trong 2ez.

Phạm vi bài viết ngoài giới thiệu vị trí mở tính năng Sản phẩm trong phân hệ Kho hàng còn giới thiệu trong phân hệ Bán hàngĐiểm bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí mở chức năng: 

Phân hệ Kho hàng: Kho hàng > Sản phẩm > Sản phẩm

Phân hệ Bán hàng: Bán hàng > Sản phẩm > Sản phẩm

Phân hệ Điểm bán hàng: Điểm bán hàng > Sản phẩm > Sản phẩm


Bài viết khác

Lịch

Xuất dữ liệu

Thảo luận

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.