Open navigation

Xuất khẩu khai báo container

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn xuất khẩu khai báo container trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh trình đơn chọn vào Tờ khai XNK, chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm.

- Nhập mới hoặc mở lại tờ khai đã khởi tạo trước đây, nhấn chọn vào tab Container.

  1. Nhấn chọn thẻ Container
  2. Nhập liệu vào bảng biểu
  • Nhập Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng (Địa điểm lưu kho), nhập Thông tin đơn vị (TênĐịa chỉ bằng tiếng Việt không dấu).
  • Nhập thông tin số Container.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.