Open navigation

Báo cáo | Báo cáo tồn kho

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng báo cáo tồn kho trong hệ thống quản lý kinh doanh 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Báo cáo > Báo cáo tồn kho

Danh sách hiển thị thông tin sản phẩm tồn kho

Có thể tuỳ chọn thông tin sản phẩm, nhấn chọn biểu tượng tải về máy tính tập tin với số liệu theo danh sách thống kê này

Báo cáo tồn kho cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn lọc và nhóm dữ liệu đa dạng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý thông tin hiệu quả.

Hệ thống lọc mặc định: Khi người dùng truy cập vào báo cáo tồn kho, dữ liệu sẽ được lọc theo Địa điểm nội bộ.

Bộ lọc nâng cao:

 • Nhiều tiêu chí lọc: Cho phép người dùng lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí như: địa điểm nội bộ, địa điểm chuyển tiếp, địa điểm hợp đồng phụ, tồn hiện có, tồn kho âm, cảnh báo hết hạn, ngày hàng về,...
 • Thêm bộ lọc tùy chỉnh: Tạo điều kiện lọc mới bằng cách kết hợp các tiêu chí khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Cách sử dụng bộ lọc:

 1. Truy cập Kho hàng > Báo cáo tồn kho.
 2. Nhấp vào Nút Bộ lọc.
 3. Chọn các tiêu chí lọc mong muốn.
 4. Tại mục Thêm bộ lọc tùy chỉnh, người dùng có thể tạo điều kiện lọc mới và chọn Áp dụng để hiển thị kết quả.

 

Hệ thống nhóm mặc định: Khi người dùng truy cập vào báo cáo tồn kho, dữ liệu sẽ được nhóm theo Sản phẩmĐịa điểm theo mặc định.

Nhóm theo tiêu chí khác:

 • Sản phẩm
 • Địa điểm
 • Người phụ trách
 • Số lô/sê ri
 • Công ty
 • Thêm nhóm tùy chỉnh: Tạo nhóm mới bằng cách kết hợp các tiêu chí khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu quản lý của người dùng.

Cách sử dụng tính năng nhóm:

 1. Truy cập Kho hàng > Báo cáo tồn kho.
 2. Nhấp vào Nút Nhóm theo.
 3. Chọn tiêu chí nhóm mong muốn.
 4. Tại mục Thêm nhóm tùy chỉnh, người dùng có thể tạo nhóm mới và chọn Áp dụng để hiển thị kết quả.

Chọn vào biểu tượng mũi tên xuống, để xuất báo cáo ra file Excel.


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Xuất dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.