Open navigation

Hồ sơ giấy - [628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ giấy, chọn Sổ, chọn Cấp lại sổ BHXH, chọn hồ sơ [628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, tích chọn  vào các mục cần làm để điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn HS tham gia BHXH. Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, chọn vào biểu mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/ người) để thực hiện nhập liệu. Các biểu mẫu khác in giấy và nộp kèm theo hồ sơ.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Trên tab TK1_TS, lưu ý một số cột thông tin sau:

  • Cột Họ và tên: điền thông tin họ tên của NLĐ.
  • Cột Số định danh: điền số sổ BHXH của NLĐ.
  • Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của NLĐ.
  • Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): điền số CMND của NLĐ.
  • Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu: điền nội dung cần thay đổi điều chỉnh của NLĐ.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn . 

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.