Open navigation

Ký số hoá đơn điện tử bằng USB Token / HSM

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện ký số hoá đơn điện tử trực tiếp trong phần mềm iXHD; sử dụng phương thức ký bằng thiết bị chữ ký số USB Token hoặc HSM.


Hướng dẫn thực hiện

I. Lập, ký số hóa đơn trực tiếp trên giao diện nhập liệu

- Bước 1: Vào mục Hoá đơn điện tử.

- Bước 2: Mở bảng nhập thông tin hoá đơn tương ứng theo loại hoá đơn doanh nghiệp đang sử dụng.

- Bước 3: Nhập liệu thông tin cần xuất hóa đơn điện tử.

- Bước 4: Tùy chọn phương thức ký hóa đơn điện tử.

- Bước 5: Tùy chọn hình thức ký trực tiếp (sử dụng USB Token) / ký HSM (cần cấu hình kết nối với thiết bị HSM để có thể thực hiện).

Lưu ý: Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

II. Ký số hóa đơn điện tử đã lập, gửi Email/Tin nhắn SMS cho người mua hàng

Trường hợp người dùng thực hiện lập hóa đơn trực tiếp như hướng dẫn tại phần 1, nhưng chỉ lưu thông tin nhập liệu, chưa thực hiện ký hóa đơn điện tử, có thể vào Danh sách hóa đơn CQT để thực hiện ký số, gửi Email / tin nhắn SMS cho người mua hàng.

- Bước 1: Chọn Hóa đơn điện tử.

- Bước 2: Chọn Danh sách hóa đơn CQT

  1. Tùy chọn hỗ trợ kiểm tra đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế
  2. Tùy chọn mẫu hóa đơn cần tra cứu
  3. Nhập thông tin tìm kiếm hóa đơn
  4. Danh sách hóa đơn đã khởi tạo, nhập thông tin chi tiết
  5. Thanh nút chức năng hỗ trợ ký số hóa đơn, gửi Cơ quan Thuế (để cấp mã)
  6. Gửi email thông tin xuất hóa đơn cho người mua hàng

- Video hướng dẫn "Ký số hoá đơn điện tử bằng USB Token / HSM" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ky-so-hoa-on-ien-tu-bang-usb-token-hoac-hsm-156?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.