Open navigation

Kế toán | Loại thuế suất VAT

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về thuế trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Kế toán > Kế toán > Thuế

Tạo một loại thuế mới bằng cách nhấn chọn Tạo

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên thuế, tính thuế, loại thuế, phạm vi và số tiền thuế. Người dùng có thể kích hoạt thuế để hoạt động bằng cách bật tùy chọn Có hiệu lực.

Tab Định nghĩa cấu hình Phân phối cho các hóa đơn, Phân phối cho giấy báo có.

Tab Tùy chọn nâng cao, nhập nội dung trên hóa đơn, nhóm thuế và quốc gia. Các tùy chọn như đã kèm thuế trong giá, tác động đến giá trị tính thuế kế tiếp và cơ sở bị ảnh hưởng bởi các loại thuế trước đây có thể được bật hoặc tắt.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.