Open navigation

Nhà cung cấp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về nhà cung cấp trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Mua hàng > Nhà cung cấp

Tạo nhà cung cấp mới cho doanh nghiệp bằng cách chọn tùy chọn Tạo có sẵn.

Nhập tên nhà cung cấp, địa chỉ công ty và chi tiết thuế theo khu vực hoạt động. Mô tả chi tiết liên hệ của công ty như điện thoại, di động, email, liên kết trang web và các thẻ được phân bổ với nhà cung cấp cho các hoạt động nội bộ.

Tab Các liên lạc & địa chỉ, thêm nhiều địa chỉ của nhà cung cấp.

Tab Bán hàng và mua hàng:

Mục Bán hàng, chọn nhân viên kinh doanh, điều khoản thanh toán...Mục Mua hàng chọn điều khoản thanh toán và thao tác nhắc nhở nhận hàng.

Điểm bán hàng có chi tiết mã vạch, vị thế tài chính.

Thông tin khác có các chi tiết mã phiếu, website, ngành nghề…

Tab Theo dõi thanh toán: Chịu trách nhiệm theo dõi, hành động tiếp theo, cam kết của khách hàng.

Tab Kế toán, liệt kê danh sách số tài khoản nhà cung cấp và ngân hàng tương ứng. Có thể mô tả khoản phải thu, khoản phải trả trong Bút toán kế toán.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.