Open navigation

Ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24 của phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Pay24 
  • Chọn Ngưng nộp thuế điện tử

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Tại bảng Ngưng nộp thuế điện tử kiểm tra lại các thông tin công ty, lưu ý những cột thông tin sau:

  • Thông tin đã đăng ký: chọn số tài khoản, ngân hàng muốn ngưng nộp thuế điện tử.
  • Thời điểm ngừng: ngày ngừng dịch vụ phải lớn hơn ngày hiện hành.
  • Lý do ngừng: ghi rõ lý do muốn ngừng nộp thuế điện tử.
  • Nhấn chọn Nộp hồ sơ để thực hiện ký tờ khai ngưng sử dụng dịch vụ.

3. Kiểm tra tình trạng nộp tờ khai:

Vị trí mở chức năng: 

  1. Trên thanh trình đơn vào mục Pay24
  2. Chọn Lịch sử giao dịch NTĐT

Bảng Lịch sử giao dịch NTĐT

  1. Tùy chọn hình thức tra cứu
  2. Nhấn đúp vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch, chờ tình trạng báo Đang xử lý.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.