Open navigation

Cấu hình Đội bảo trì

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình Đội bảo trì sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Bảo trì > Đội bảo trì

Để tạo một đội mới, người dùng có thể chọn tùy chọn Tạo và nhập tên đội và các thành viên trong đội trực tiếp ngay tại chế độ xem danh sách.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.