Open navigation

Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

1.1 Hồ sơ lập tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL) áp dụng năm tính thuế từ năm 2021:

Trên thanh công cụ nhấn chọn Kê khai > Cổ tức, lợi nhuận được chia > Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL) (TT80/2021)> Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

1.2 Hồ sơ lập tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL) áp dụng năm tính thuế từ năm 2020 trở về trước:

Trên thanh công cụ nhấn chọn Kê khai > Cổ tức, lợi nhuận được chia > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Nhấn chọn Thêm mới để tạo mới lần nhập liệu > nhập số liệu vào mẫu tờ khai trên phần mềm > Nhấn Ghi (F5) để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.