Open navigation

Kết nối đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán ezBooks

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thiết lập kết nối đồng bộ dữ liệu từ hệ thống 2ez với phần mềm kế toán ezBooks

Nội dung cần chuẩn bị


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng:

1. Trên cột trình đơn chọn vào Konect24 - EzBooks

2. Bấm TẠO để tạo mới thông tin cấu hình

3. Danh sách thông tin cấu hình kết nối đã khởi tạo trong hệ thống


Bảng cấu hình chi tiết thông số kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống 2ez và phần mềm kế toán ezBooks

1. Tại bảng thông tin cấu hình:

- ID kết nối, Khoá kết nối, Đường dẫn kết nối: Nhập thông số kết nối được lấy từ phần mềm Konect24, sau khi đã thực hiện cấu hình kết nối với phần mềm kế toán ezBooks

- Công ty: Tùy chọn thông tin công ty sử dụng cấu hình này

2. Bảng danh mục thông tin có thể cấu hình đồng bộ dữ liệu: người dùng tuỳ chọn dữ liệu và đồng bộ.

- Tài khoản: Hỗ trợ đồng bộ tài khoản

- Liên hệ: Hỗ trợ đồng bộ thông tin khách hàng, nhà cung cấp

- Sản phẩm: Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu sản phẩm

- Đơn bán hàng: Hỗ trợ đồng bộ các đơn bán hàng (SO)

- Đơn mua hàng: Hỗ trợ đồng bộ các đơn mua hàng (PO)

- Danh mục: Hỗ trợ đồng bộ nhóm khách hàng, nhóm hàng hoá, kho, phương thức nhập xuất, tiền tệ

- Kho hàng: Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu phiếu nhập kho phiếu xuất kho

- Kế toán: Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu hoá đơn mua vào/ bán ra, thanh toán, bút toán khác…

3Danh sách phản hồi tình trạng đồng bộ dữ liệu

Người dùng theo dõi kiểm tra tại cột Tình trạng.


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.