Open navigation

Bản nháp chấm công

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Bản nháp chấm công trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Chức năng này hỗ trợ xem lại số lần chấm công đã ghi nhận, trước khi chuyển sang thông tin chấm công chính thức.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1 – 3. Phân hệ Chấm công, nhóm chức năng Quản lý chấm công, chọn mở Bản nháp chấm công

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Danh sách thông tin chấm công đã thực hiện của nhân viên

Bảng thông tin chi tiết chấm công của nhân viên


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.