Open navigation

​Báo giảm lao động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện báo giảm lao động trong phần mềm iBHXH.

Một số trường hợp nghiệp vụ báo giảm lao động:

Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động…

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/bao-giam-lao-ong-86?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

Hỗ trợ mẫu hồ sơ này theo 2 dạng là hồ sơ điện tử & hồ sơ giấy.

  • Vị trí hồ sơ điện tử: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hồ sơ điện tử > Thu > [600] Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  • Vị trí hồ sơ giấy: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hồ sơ giấy > Thu > Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT > Tùy chọn hồ sơ cần thực hiện

- Tùy chọn theo vị trí hồ sơ, xuất hiển bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chỉnh thời gian lập hồ sơ, tạo lần nhập liệu  và nhấn chọn Đồng ý.

- Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra nhập thông tin Người nộpNgày ký

- Bảng Loại giấy tờ, biểu mẫu, đánh dấu chọn Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung, bên dưới xuất hiện mẫu Giảm LĐ, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

- Người dùng thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong phần mềm.

  • Cách 2: Tạo file mẫu Excel để nhập liệu, nạp dữ liệu từ file mẫu này vào lại phần mềm iBHXH.

Nhấn chọn File mẫu , tùy chọn vị trí lưu file mẫu trên máy tính , có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định , nhấn chọn Save  để hoàn tất.

- Trong giao diện nhập liệu của file mẫu, thực hiện nhập thông tin, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

- File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo hướng dẫn từ những sheet này cho những cột thông tin yêu cầu từ sheet tờ khai chính. 

- Đơn vị nếu đã có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể thực hiện sao chép nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin. Khi thực hiện sao chép và dán dữ liệu, chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu.

Một số lưu ý khi nhập liệu: Quy tắc nhập liệu chung: nhập liệu từ trái sang phải.

Mẫu hồ sơ D02-LT:

- Nhóm cột thông tin Tiền lương chỉ nhập theo 1 trong 2 loại là tiền đồng hoặc hệ số, cột Loại tùy chọn nghiệp vụ cần kê khai cho người lao động.

- Cột thông tin về thời gian, yêu cầu nhập đúng theo cấu trúc quy định:

  • Cột Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn nhập theo cấu trúc dd/mm/yyyy
  • Nhóm cột thông tin Loại và hiệu lực hợp đồng lao động  nhập theo cấu trúc dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy hoặc dd/mm/yyyy.

- Nhóm cột thông tin Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH

  • Cột Hiệu lực của HĐ/QĐ từ ngày: nhập theo cấu trúc dd/mm/yyyy
  • Cột Hiệu lực từ tháng: nhập theo cấu trúc mm/yyyy
  • Khi người dùng nhập liệu vào cột, hệ thống sẽ tự động điền thông tin vào cột theo đúng quy định hiện hành
  • Khi nhập trực tiếp thông tin vào cột  thì có thể bỏ trống cột 

Ví dụ: Cột Hiệu lực của HĐ/QĐ từ ngày người dùng nhập 01/08/2020, cột Hiệu lực từ tháng sẽ hiển thị 08/2020.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.