Open navigation

​Lập thông báo phát hành hóa đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn nộp cho Cơ quan Thuế trong phần mềm TaxOnline.

Một số lưu ý về hóa đơn điện tử:

Đến trước ngày 01/07/2022, cơ sở pháp lý để thực hiện về hóa đơn điện tử được áp dụng theo những văn bản sau:

  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư 32/2011/TT-BTC: Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC: Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư 37/2017/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính;
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ;
  • Thông tư 78/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Doanh nghiệp căn cứ theo nội dung những văn bản này để xác định việc sử dụng hóa đơn tại đơn vị của mình.

Thời điểm chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp có thể gửi công văn thông báo đến Cơ quan Thuế quản lý để nhận được phản hồi hướng dẫn cụ thể.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ

2. Chọn Thông báo phát hành hóa đơn

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Thông báo phát hành hóa đơn

1. Nhập tên lần và chọn Thêm mới (F2) để hiện giao diện tờ khai

2. Tại mục CQT cấp cụcCQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

Lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

4. Tại mục Đính kèm (Mẫu hóa đơn và Quyết định trên cùng một file): chọn vào dấu 3 chấm để thực hiện việc đính kèm file.

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.