Open navigation

Nguyên tắc hạch toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng và công nợ phải trả trên phần mềm ezBooks.


Nguyên lý hạch toán

  • Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa.
  • Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán.
  • Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa.


Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

1. Mua hàng

Nhân viên mua hàng:

  • Yêu cầu nhà cung cấp báo giá, sau khi nhận được báo giá sẽ lập đơn hàng.
  • Nhận hàng từ nhà cung cấp.
  • Chuyển cho kế toán kho nhập hàng.

2. Nhập kho

Kế toán kho: Lập phiếu nhập kho, thẻ kho.

3. Thanh toán

Nhân viên kế toán

  • Nhận hóa đơn.
  • Thanh toán ngay: Lập phiếu chi/ủy nhiệm chi.
  • Chưa thanh toán: Ghi vào sổ công nợ.

 

Mô hình hoạt động của kế toán mua hàng và công nợ phải trả

1. Xử lý dữ liệu đầu vào

Nhập chứng từ: Phiếu nhập hàng, chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT đầu vào.

2. Hạch toán

Sử dụng nghiệp vụ kế toán xử lý số liệu và hạch toán.

3. Báo cáo đầu ra

Nhận báo cáo đầu ra thông qua: sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết hàng hóa…

Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên

Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ hạch toán kế toán công nợ phải trả


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.