Open navigation

​Hồ sơ giấy - [201] Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy, chọn Chi chế độ, chọn Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, chọn hồ sơ [201] Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Chọn kỳ kê khai, bấm Đồng ý.

- Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin, nhấp chọn mẫu nhập liệu là 01B-HSB bên dưới để tiến hành nhập liệu.

- Kê khai thông tin NLĐ:

1. Danh sách hưởng chế độ mới phát sinh: nhập liệu thông tin đối với các trường hợp chế độ mới.

2. Danh sách điều chỉnh số đã được thanh toán trong đợt xét duyệt trước: nhập liệu thông tin đối với các trường hợp đã được BHXH xử lý nhưng phát hiện sai sót cần điều chỉnh lại.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16118688587/original/xODa-xtZKFIaVXXirw8671A9QvQlvLWmBQ.png?1708938876

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.