Open navigation

Sao chép sản phẩm từ gian hàng thương mại điện tử

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tính năng sao chép sản phẩm từ gian hàng thương mại điện tử vào hệ thống BigSeller.

Trước khi có thể sử dụng tính năng này, cần cài đặt tiện ích Google Bigseller trước. (tham khảo hướng dẫn cài đặt tại đây)

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Thực hiện sao chép dữ liệu theo 1 trong 2 cách sau:

1. Sao chép từng sản phẩm một:

Tiến hành sao chép từng sản phẩm một trên trang chủ, trang hoạt động, trang gian hàng, trang kết quả tìm kiếm và trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thao tác sau đây lấy trang Shopee làm ví dụ.

Truy cập trang chủ Shopee;

Nhấp chọn tìm kiếm sản phẩm;

Nhấp chọn biểu tượng Scrape to BigSeller để sao chép sản phẩm.

 

 

 

Kiểm tra, xem sản phẩm sao chép được trong danh sách sao chép của trang BigSeller.

 

 

2. Sao chép hàng loạt (không hỗ trợ Lazada)

Tiến hành sao chép hàng loạt trên trang danh mục sản phẩm, trang danh mục gian hàng và trang kết quả tìm kiếm.

Các bước thao tác sau đây lấy trang Shopee làm ví dụ.

Truy cập trang chủ Shopee;

Nhấp chọn Tất Cả Sản Phẩm.

 

 

Nhấp vào Scrape Current Page, BigSeller sẽ sao chép tự động tất cả các sản phẩm trên trang hiện tại.

 

 

Kiểm tra, xem sản phẩm sao chép được trong danh sách sao chép của trang BigSeller.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.