Open navigation

Đơn mua hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hỗ trợ khởi tạo, quản lý đơn mua hàng trong 2ez..


Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo đơn mua hàng

Vị trí tính năng: Mua hàng > Đơn mua hàng

Nhấn vào Tạo để tạo mới đơn đặt hàng 

 1. Nhà cung cấp: nhập thông tin nhà cung cấp
 2. Mã nhà cung cấp: nhập mã nhà cung cấp được tạo trên hệ thống
 3. Hạn chốt đặt: Ngày đặt hàng
 4. Ngày nhận: Ngày mong muốn hàng về kho công ty.

Tab Sản phẩm: nhập tên sản phẩm, mô tả, số lượng.

Tab Thông tin khác: Nhập đại diện mua hàng, điều khoản thương mại quốc tế, và điều khoản thanh toán.

Tab Ghi chú

 • Ghi chú: Khi in phiếu nhập sẽ xuất hiện dòng ghi chú này.
 • Ghi chú nội bộ: Sẽ không hiện dòng này khi in phiếu nhập

2. Quét mã vạch theo số sê-ri/ số lô:

Tạo mới một mã lô/sê-ri xem thêm bài viết Cấu hình kho hàng

Các bước thực hiện quét mã vạch theo số sê-ri/ số lô:

 • Truy cập Đơn mua hàng đã xác nhận.
 • Bấm Giao hàng (góc phải màn hình).
 • Bấm biểu tượng mã vạch

Xuất hiện giao diện quét mã vạch:

- Bấm Bắt đầu quét mã vạch theo số Sê-ri/Số Lô của sản phẩm.

- Bấm Xác nhận để hoàn tất.

Lưu ý:

- Đảm bảo máy quét mã vạch hoạt động chính xác.

- Mã vạch trên sản phẩm phải rõ ràng, dễ đọc.

3. In phiếu nhập

Chọn IN > Phiếu nhập hàng

 

Xuất hiện giao diện Phiếu nhập hàng, chọn IN

Tại đây người dùng có thể Tải xuống bản PDF để in hoặc In trực tiếp trên hệ thống quản lý 2ez.

Vui lòng tham khảo bài viết Cấu hình In để tìm hiểu thêm về cách thiết lập In.

 • Tải xuống bản PDF để in

 • In trực tiếp trên hệ thống quản lý 2ez


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.