Open navigation

Bảng lương khai thuế TNCN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập bảng lương khai thuế TNCN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Bảng lương khai thuế TNCN

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng lương khai thuế TNCN

1. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Xuất Excel (F7): xuất file dưới dạng .xlsx
  • Tính lại: Tính lại các số liệu Tổng thu nhập chịu thuế và Số thuế phải nộp
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Bảng lương khai thuế TNCN

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/bang-luong-khai-thue-tncn-232?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.