Open navigation

iKeToan cập nhật 14.1.0

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Thông tin đơn vị: Cập nhật giao diện đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro (Cột MST đưa lên trước cột tên đơn vị).

Chức năng tính giá xuất kho: Chỉnh sửa cập nhật giá vốn.

Danh mục hàng hóa: Chỉnh sửa không được nhập số âm đối với Đơn giá vốn, Đơn giá bán.

Báo cáo: Chỉnh sửa xem báo cáo (Trường hợp lần đầu sử dụng).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.