Open navigation

iHaiQuan | Hải quan điện tử

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm iHaiQuan:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Cài đặt phần mềm iHaiQuan

. Cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

. Cập nhật chữ ký số với Hải quan VNACCS

. Tờ khai nhập khẩu

. Tờ khai xuất khẩu

. Quản lý tờ khai thu phí


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm iHaiQuan

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.