Open navigation

Tem vé thẻ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Tem vé thẻ trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Trên thanh tiêu đề chọn vào Tem vé thẻ > Tạo tem vé: lập chứng từ tem vé điện tử trực tiếp trong iXHD.

Trên thanh tiêu đề chọn vào Tem vé thẻ > Tạo từ dữ liệu trung gian: lập chứng từ tem vé điện tử thông qua kết nối cơ sở dữ liệu của đơn vị với phần mềm iXHD ( được hỗ trợ cấu hình bởi nhân viên kỹ thuật TS24).

Trên thanh tiêu đề chọn vào Tem vé thẻ > Danh sách tem vé: tra cứu chứng từ tem vé điện tử đã khởi tạo.

2. Tạo tem vé điện tử:

- Nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Xem trước, Xem/In, Lưu, Ký..., Gửi CQT, Xoá, Thoát: Các nút chức năng hỗ trợ lưu nội dung đã nhập, ký số giao dịch điện tử.

 3. Tạo từ dữ liệu trung gian

- Tuỳ chọn thời gian để tra cứu dữ liệu cần tạo tem vé điện tử

- Xuất hiện danh sách dữ liệu tem vé cần tạo

- Chọn tất cả, Tất cả đơn hàng cho một hoá đơn, Xuất chi tiết, Xuất gộp, Xuất lại: nút chức năng hỗ trợ hình thức lập tem vé điện tử.

- Nút Chọn: nút chức năng hỗ trợ lập tem vé điện tử chính thức.

 4. Danh sách tem vé 

- Mẫu số/ ký hiệu hoá đơn: tuỳ chọn mẫu hoá đơn cần tra cứu

- Tìm kiếm: vùng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian tra cứu

- Danh sách hoá đơn tra cứu

- Chi tiết hoá đơn: chi tiết thông tin hàng hoá của hoá đơn đang chọn

- Gửi email: tuỳ chọn gửi email thông tin hoá đơn cho người mua hàng

- Ký..., Gửi CQT: nút chức năng hỗ trợ ký số giao dịch điện tử

- Đồng bộ HS Google Drive: nút chức năng kiểm tra đồng bộ hoá đơn lưu từ Google Drive.

Video hướng dẫn lập "Tem, vé, thẻ điện tử" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/tem-ve-the-ien-tu-154?fullscreen=1#).


Bài viết khác

             

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.