Open navigation

Đơn mua hàng POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về đơn mua hàng POS trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tạo đơn mua hàng trực tiếp từ POS, hợp lý hóa quy trình mua sắm và giảm thời gian cũng như công sức cần thiết.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điếm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Tạo đơn mua hàng, chọn Kích hoạt đơn mua hàng. Khi bật tính năng đó, hai tùy chọn sẽ xuất hiện là Yêu cầu báo giá RFQĐơn mua hàng. Chọn theo yêu cầu của bạn.

Thực hiện tạo một đơn mua hàng trong POS và nhấp vào Create Purchase Order (Tạo đơn mua hàng), một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp vào OK.

Sau đó, Yêu cầu báo giá sẽ được tạo trong Mua hàng.

Để tạo đơn mua hàng trực tiếp, chọn Đơn mua hàng.

Bây giờ hãy đặt hàng trong POS và nhấp vào nút Create Purchase Order (Tạo đơn mua hàng), một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp vào OK.

Đơn mua hàng được tạo trong Mua hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.