Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.0

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 30 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

1. Thay đổi giao diện.

2. Thêm mới TS24 ID.

3. Thêm mới thông tin sản phẩm.

4. Thêm hướng dẫn vào từng Tờ khai/Form.

5. Mở chức năng ký qua Google Drive.

6. Thêm chức năng phân quyền.


Cải tiến

1. Đồng bộ chức năng với phiên bản 14.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.0.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.