Open navigation

Sendo | Lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm & cách giải quyết

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu những lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm Sendo & cách giải quyết trong hệ thống BigSeller.

 

II. Nội dung hỏi đáp:

Lỗi 1: Chiến dịch khuyến mãi đang chạy không thể thay đổi giá khuyến mãi. Muốn dừng chiến dịch hay thay đổi ngày kết thúc gần nhất hoặc thay đổi giá gốc để đưa sản phẩm ra khỏi chiến dịch khuyến mãi!

Giải pháp: Chiến dịch khuyến mãi đang chạy không thể thay đổi giá khuyến mãi. nếu muốn dừng chiến dịch hãy thay đổi ngày kết thúc gần nhất hoặc thay đổi giá gốc để đưa sản phẩm ra khỏi chiến dịch khuyến mãi!

 

Lỗi 2: Khi số lượng tồn kho = 0, hệ thống sẽ mặc định trạng thái là hết hàng bạn nhé!

Giải pháp: Vui lòng chỉnh sửa lại tồn kho!

 

Lỗi 3: Chương trình khuyến mãi sẽ chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay - Vui lòng nhập lại!

Giải pháp: Ngày khuyến mãi chỉ có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Vui lòng sửa đổi thời gian bắt đầu của ngày khuyến mãi thành hôm nay hoặc một ngày sau hôm nay.

 

Lỗi 4: Mã sản phẩm đã tồn tại

Giải pháp: Mã sản phẩm đã tồn tại, vui lòng sửa lại mã sản phẩm và tải lên lại thử xem.

 

Lỗi 5: Khi số lượng tồn kho = 0, bạn phải chọn trạng thái sản phẩm là Hết hàng!

Giải pháp: Vui lòng thêm tồn kho rồi mới tải lên lại sản phẩm.

 

Lỗi 6: Mô tả sản phẩm phải từ 100 đến 100000 ký tự

Giải pháp: Mô tả sản phẩm đã vượt quá giới hạn 100000 ký tự,Vui lòng xóa một số nội dung và tải lên lại

 

Lỗi 7: Upload hình thất bại - PictureURL: https://salt.tikicdn.com/cache/w1200/ts/product/dd/4d/06/1686168767c4bcead780ca2602e0fd4a.jpg

Giải pháp: Tải lên hình ảnh thất bại, vui lòng đăng lại hình ảnh

 

Lỗi 8: Vui lòng chọn ít nhất 1 gói chuyển phát

Giải pháp: Vui lòng chọn ít nhất 1 gói chuyển phát và tải lên lại sản phẩm.

 

Lỗi 9: Vượt qua giới hạn số lượng hộp nháp: 2000, vui lòng xóa một số sản phẩm và thử lại

Giải pháp: Vượt qua giới hạn số lượng hộp nháp: 2000, vui lòng xóa một số sản phẩm và thử lại

 

Lỗi 10: Loại hình sản phẩm không khớp với ngành hàng

Giải pháp: Loại hình sản phẩm không phù hợp với sản phẩm, vui lòng chọn lại loại hình sản phẩm và tải lên lại .

 

Lỗi 11: Những thuộc tính bắt buộc phải được chọn: Độ tuổi

Giải pháp: Vui lòng chọn thuộc tính độ tuổi

 

Lỗi 12: Shop chưa nhập địa chỉ

Giải pháp: Bạn vào trang Góc thông tin > Đăng ký kết nối API trên sellercenter Sendo, bạn check xem bạn đã nhập đường dẫn nhập dữ liệu và tích chọn 4 ô ở bên dưới chưa. Sau khi bạn đã nhập đường dẫn nhập dữ liệu (https://www.bigseller.com/callback/sendo/webhook.json) và tích chọn 4 ô đó, bạn tải lên lại sản phẩm.

 

Lỗi 13: Up Load danh sách ảnh lỗi

Giải pháp: Tải lên hình ảnh thất bại, vui lòng đăng lại hình ảnh

 

Lỗi 14: Mã sản phẩm gốc chỉ được nhập chữ cái a → z, chữ số 0 → 9 và các ký tự đặc biệt ' @ & ! - : _ \ / . [ ]. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.

Giải pháp: Mã sản phẩm gốc chỉ được nhập chữ cái a → z, chữ số 0 → 9 và các ký tự đặc biệt ' @ & ! - : _ \ / . [ ]. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.

 

Lỗi 15: Loại hình sản phẩm không khớp với ngành hàng

Giải pháp: Vui lòng chọn thuộc tính nhãn hiệu

 

Lỗi 16: Tên sản phẩm chỉ được nhập chữ cái a → z, chữ số 0 → 9 và các ký tự đặc biệt ' @ & ! - : _ \ / . [ ]. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.

Giải pháp: Tên sản phẩm chỉ có thể nhập các chữ cái a-z, số 0-9 và các ký tự đặc biệt sau: '@ &! -: _ \ /. []. Vui lòng xóa các ký tự khác với những ký tự được liệt kê ở trên trong tên sản phẩm và tải lên lại sản phẩm.

 

Lỗi 17: Những thuộc tính bắt buộc phải được chọn: Hãng sản xuất

Giải pháp: Thuộc tính bắt buộc Hãng sản xuất là bắt buộc, vui lòng điền Hãng sản xuất rồi tải lên lại sản phẩm.

 

Lỗi 18: Tên hay mô tả sản phẩm chứa từ tiki,shopee,lazada, sendo,trị, đặc trị, điều trị , chữa trị, chữa bệnh, nhái,dương vật, cương dương, âm đạo, tự vệ, trái đất, Quả Cầu, bản đồ, soju,Hammer, Lidocain, HCl, ake, giảm viêm,kháng viêm, Vũ khí, nỏ, gun, tăng kích thước, cương cứng, giảm cân

Giải pháp: Vui xóa từ bị cấm trong báo lỗi đã nhắc đến!

 

Lỗi 19: Tên hay mô tả sản phẩm chứa tên thương hiệu

Giải pháp: Vui lòng xóa tên thương hiệu ở chỗ tên sản phẩm hoặc mô tả sản phẩm!

 

Lỗi 20: Không được phép thay đổi ngày bắt đầu khi chiến dịch đang chạy.

Giải pháp: Sản phẩm đang trong thời gian khuyến mãi không được thay đổi ngày bắt đầu khuyến mãi.

 

Lỗi 21: Mô tả sản phẩm không được để trống

Giải pháp: Mô tả sản phẩm không thể để trống, vui lòng điền xong mô tả sản phẩm và tải lên lại sản phẩm.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.