Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.54

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 03 tháng 04 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Hồ sơ giấy: Tối ưu lưu hồ sơ 625.

2. Gói sản phẩm giáo dục (Edu): Cập nhật gói sản phẩm giáo dục (Không hạn chế MST, kỳ sử dụng).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.54.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.