Open navigation

Xuất dữ liệu vào TaxOnline/HTKK

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng xuất dữ liệu vào TaxOnline/HTKK trong phần mềm iXHD.

Hỗ trợ xuất tập tin (Excel hoặc XML) bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, để nạp vào phần mềm kê khai thuế, giao dịch điện tử với cơ quan thuế.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Bấm chọn Xuất dữ liệu vào TaxOnline/HTKK

Hướng dẫn nhập liệu:

(1): Tuỳ chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo và vị trí lưu file trên máy tính.

(2): Thông báo phần mềm xuất file thành công lưu về máy tính.

(3): Danh sách tờ khai và bảng kê đã xuất theo kỳ kê khai đã lựa chọn.

- Video hướng dẫn "Xuất dữ liệu vào TaxOnline/HTKK" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/xuat-du-lieu-vao-taxonline-htkk-159?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.