Open navigation

KySo cập nhật 15.0.34

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 18 tháng 06 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ: Tối ưu ký Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

2. HS trên OneDrive: Tối ưu load Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

3. HS trên ownCloud: Tối ưu load Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.34.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.