Open navigation

Bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Bấm chọn Bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT.

Hình thức nhập liệu: 

Tại bảng Danh sách báo cáo tổng hợp xuất hiện Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT không mã chuyển đến CQT, tùy chọn Gửi CQT.

- Video hướng dẫn "Bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/bang-tong-hop-du-lieu-01-th-hddt-212?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.