Open navigation

Lập tờ khai từ tập tin Excel, ký nộp từ xa

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách lập tờ khai từ tập tin Excel, ký nộp từ xa trong ứng dụng di động SafetySigning.

Một số nội dung cần thực hiện trước đó:

. Cấu hình kết nối thiết bị chữ ký số với phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối lập tờ khai Excel trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Tải tập tin Excel mẫu để lập tờ khai (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Cần đảm bảo phần mềm Konect24, RemoteSigner, phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH…) đã được mở và duy trì trạng thái hoạt động trên máy tính

Mở tập tin Excel mẫu cần chuyển đổi 

1. Trong ứng dụng di động SafetySigning, vào giao diện Ký số

2. Tại nhóm thông tin Lập tờ khai từ Excel, tuỳ chọn tên phần mềm cần lập tờ khai (*)

(*) Tuỳ thực tế người dùng cần lập hồ sơ nghiệp vụ cho phần mềm nào thì nhấp chọn tên phần mềm tương ứng tại nhóm thông tin này 

3. Tuỳ chọn cấu hình kết nối đến phần mềm nghiệp vụ đã thiết lập trước đó để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh

4. Chọn biểu tượng + để tải lên tập tin

5. Chọn tìm kiếm vị trí đã lưu tập tin Excel mẫu trên ổ Drive / thư mục trong thiết bị di động

6. Chọn tập tin cần sử dụng

7. Tuỳ chọn đổi tên tập tin

Thiết lập loại hồ sơ nghiệp vụ, kỳ lập

1. Tập tin được tải vào bảng Chưa nạp

2. Tuỳ chọn loại hồ sơ nghiệp vụ

3. Tuỳ chọn tên hồ sơ nghiệp vụ cụ thể

4. Tuỳ chọn kỳ lập hồ sơ, chọn Gửi lập tờ khai

Xuất hiện thông báo bật yêu cầu lập tờ khai Excel thành công, chờ phần mềm nghiệp vụ tự động thực hiện tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh; hoàn tất việc thực hiện, có thể kiểm tra danh sách tờ khai tại bảng Đã nạp

Kiểm tra hồ sơ, ký số

1. Vào giao diện Ký số

2. Tùy chọn loại hồ sơ cần ký số trong nhóm Hồ sơ trình ký

3. Vào bảng Chưa ký

4. Chọn Ký ngay RemoteSigner

5. Hiện bảng DS ký số RemoteSigner, chọn Ký ngay (*)

(*) Trường hợp có nhiều hơn 1 thông tin chữ ký số đã cấu hình để ký nhiều loại hồ sơ khác nhau (Thuế, Bảo hiểm xã hội, hóa đơn), kiểm tra chọn đúng chữ ký số để thực thực hiện ký ngay cho loại hồ sơ tương ứng.

6. Chờ quá trình ký số RemoteSigner được thực hiện

7. Vào bảng Đã ký để kiểm tra thông tin hồ sơ sau khi quá trình ký số hoàn tất

Nộp hồ sơ đã ký số (trường hợp sử dụng dịch vụ của TS24)

1. Vào giao diện Giao dịch điện tử

2. Chọn TS24 ID

3. Tuỳ chọn dịch vụ cần nộp hồ sơ nghiệp vụ

4. Chọn Quản lý hồ sơ

5. Chọn biểu tượng chức năng mở rộng tại hồ sơ cần nộp

6. Chọn Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đã ký số trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng

1. Vào giao diện Giao dịch điện tử

2. Chọn TS24 ID

3. Tuỳ chọn cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng

4. Đăng nhập bằng tài khoản do cơ quan chức năng cung cấp, tuỳ chọn hồ sơ đã lưu trên Drive để nộp (*)

(*) Tham khảo thêm hướng dẫn nộp hồ sơ trên cổng thông tin điện tử tại website của cơ quan chức năng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.