Open navigation

Lập hồ sơ từ Google Forms | Tải tập tin mẫu về Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách tải tập tin mẫu về Drive, hỗ trợ lập hồ sơ từ Google Forms trên ứng dụng di động SafetySigning.

Nội dung này là một phần hỗ trợ cho mô hình giải pháp kết nối lập tờ khai hồ sơ nghiệp vụ (thuế, bảo hiểm xã hội…) để ký số từ xa nộp cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng di động SafetySigning.

Những biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng hồ sơ nghiệp vụ để sử dụng chung với tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tương ứng trên cùng một tài khoản Google Drive.


Nội dung cần chuẩn bị

. Người dùng có tài khoản Google Drive (Gmail)

. Cài đặt ứng dụng Google Sheets trên thiết bị di động, hỗ trợ việc chỉnh sửa tập tin mẫu lưu trên Drive

. Cấu hình ký số kết nối tài khoản Google Drive với phần mềm nghiệp vụ: TaxOnline (xem hướng dẫn), iBHXH (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối thiết bị chữ ký số với phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Google Drive trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Trên trình duyệt của thiết bị di động thực hiện đăng nhập vào Google Drive (Gmail), là tài khoản đã kết nối trong ứng dụng SafetySigning

. Đảm bảo phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH), Konect24 RemoteSigner duy trì hoạt động trên máy tính trong quá trình thực hiện lập tờ khai, ký nộp từ xa trên ứng dụng di động SafetySigning


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động ứng dụng di động SafetySigning

1. Chọn vào chức năng Ký số

2. Trong nhóm chức năng Lập tờ khai từ Excel, tuỳ chọn tên phần mềm nghiệp vụ cần thực hiện

3. Tuỳ chọn thư mục mã số thuế cần lập hồ sơ

4. Xuất hiện thông báo có phiên bản mới của bộ mẫu hồ sơ nghiệp vụ, chọn Đồng ý

5. Chờ tiến trình thực hiện đồng bộ tập tin mẫu lưu về Google Drive

6. Xuất hiện danh sách mẫu tập tin sau khi đã hoàn thành lưu về Google Drive, gồm 2 dạng tập tin Google FormsGoogle Sheets

Kết nối tập tin Google Forms nhập liệu với tập tin mẫu Google Sheets dữ liệu nạp tổng hợp ra hồ sơ nghiệp vụ

1. Tại danh sách tập tin mẫu, tuỳ chọn nút chức năng mở rộng tại vị trí của tập tin Google Forms

2. Chọn Mở để kết nối Google Sheets

3. Chờ Google Forms tải lên hoàn chỉnh, vào mục Câu trả lời (Respones), chọn vào biểu tượng Google Sheet

4. Tuỳ chọn điều kiện Chọn bảng tính hiện có

5. Thiết lập lại dạng hiển thị theo danh sách, kiểm tra và chọn tập tin Google Sheets có cùng phiên bản với tập tin Google Forms cần kết nối

6. Thực hiện Chọn để kết nối tập tin Google Sheets với tập tin Google Forms

7. Kết nối thành công sẽ xuất hiện thông báo ở dưới màn hình hiển thị


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.