Open navigation

iKeToan cập nhật 14.1.1

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Chỉnh sửa hiển thị “Đơn giá”, “Số lượng” đối với các giá trị thập phân (Dữ liệu hiển thị khác cấu hình trong thông tin đơn vị).

Hóa đơn bán ra: Chỉnh sửa hiển thị tỷ lệ chiết khấu.

Hóa đơn mua vào: Chỉnh sửa hiển thị tỷ lệ chiết khấu.

Báo cáo chi tiết: Chỉnh sửa xem báo cáo theo từng tài khoản kế toán

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.